dreamstime_xxl_40749266_edited_edited.jpg

Nya perspektiv

Insperio är ett passionerat expertbolag med fokus på tjänstedesign, processer och samverkansmodeller. Våra konsulter har alla lång erfarenhet från många olika sammanhang och hög specialistkompetens inom Service Management, IT management och Förvaltningsstyrning.

 

Aktuellt

 
 

Berättelser

Sedan Insperio startade har vi levererat våra tjänster till en många olika företag i en rad brancher med många olika typer av utmaningar. Vid varje uppdrag vi åtar oss är vårt viktigaste mål att förstå kundens behov och mål så att vi löser rätt problem och skapar verkligt värde. Nedan följer några exempel på det arbete vi har gjort - ta en titt och ta kontakt så berättar vi gärna mer.

Business Meeting

Resan till att bli en strategisk partner

Kunden stod inför en förändring på marknaden från att bygga och sälja fordon till att bli en tjänsteleverantör där information och tjänsterna runt den står i fokus på ett nytt sätt. IT var ett eget bolag i koncernen och var i situationen att man endast levererade timmar till övriga bolag. Det fanns en risk för centralisering av IT till moderbolagets verksamhet i Tyskland. För att möta utmaningarna behövde IT växa i förtroendet för att utveckla verksamheten tillsammans med dem.

AdobeStock_134272137.jpeg

Digitaliseringen ändrade IT's roll

De stora förändringar inom kundbeteenden på marknaden - drivet av digitaliseringen - påverkade den strategi det stora globala bolaget hade tagit fram några år innan.  Nu skulle större satsningar ske på digital handel, avveckling från marknader som inte var lönsamma och effektivisering skulle ske av kritiska interna IT-system. I samband med effektiviseringarna så förändrades hur IT skulle verka och supportera övriga affärsverksamheten. 


AdobeStock_119039468.jpeg

Förändringar med SAFe

Kundens teknikavdelning bestod av utvecklare som arbetade med nästa generation av produkter och tjänster, medan drift och förvaltning av de samma ansvarades av en annan avdelning. Tillsammans med produktenheten hade de tre avdelningarna ansvar för de produkter och tjänster som erbjuds  kunderna, men med olika fokus och prioriteringar. Att hålla ihop utvecklingen mellan dessa parter var utmanade och man behövde testa nya sätt att arbeta på.

Man beslutade att gå ifrån traditionell sekventiell utveckling till agile motsvarighet. Anledningen till detta var att man hade genomfört en pilot med hjälp av SAFe som visade på halverad utvecklingstid med högre kvalitet.

First Aid

Kundresor inom försäkringar

Den senaste NKI-undersökningen visade att försäkringsbolaget att de hamnade efter inom områdena innovation och nytänkande. Företaget upplevdes gammalmodigt och behövde börja tänka i banor för att bryta trenden.


Man låg även i startgroparna inför ett större projekt att byta av affärssystem och digital plattform. Här såg man såg chansen att innovera och kundfokusera sina arbetssätt!

AdobeStock_137858451.jpeg

Från projekt till förvaltning

En samhällskritisk myndighet var mitt uppe i att byta sitt hjärta –det IT-system som användes av deras kärnverksamhet. 

Upphandlingen var genomförd, Leverantören var vald och kontraktet påskrivet. VU-ledningen oroade sig för hur organisationen skulle förberedas för att ta emot det nya IT-systemet och hur övergången skulle ske från det gamla till det nya.


Organisationen hade höga krav på sig –såväl externt som internt -  gällande funktionalitet och säkerhet. Dessutom fanns det en kritisk tidsfaktor då kontrakten krävde att förändringen gjordes inom en viss utsatt tid.

hand motions

Redo för expansion!

I ett led att ta ett samlat grepp över IT så hade kunden infört en ny roll i sin koncernledning – Business CIO. Kunden såg en framtid av snabb expansion och behövde därför säkerställa att det kritiska IT-stödet hade kapaciteten att följa med på denna resa – en resa som skulle ske i flera länder inom Europa.

 
AdobeStock_112468033.jpeg

IT-styrning

Digitalisera utifrån affären

IT's roll är under förändring och kraven ökar från flera håll. Verksamheten förväntar sig ”IT på kran” samtidigt som att IT blir en ännu större del av affären och behovet av hög förändringstakt aldrig har varit större.
Med hjälp av vår metodik DESIGN#CODE hjälper vi er att definiera allt från en specifik tjänsteleverans till er hela tjänsteportfölj. Arbetet gör vi tillsammans i ett antal workshops där vi metodiskt går igenom verksamhetens olika perspektiv på ramar och förväntningar på tjänsten samt matchar det mot de aspekter som behövs för att kunna leverera mot dessa.
Nyckeln till framgång ligger i att båda sidorna i en tjänsteleverans förstår varandras behov samt utmaningar. Vad driver IT-kostnader och vad möjliggör affärer.

AdobeStock_137509409.jpeg

Balansera era överenskommelser

Öka effekten för både kund och leverantör

Det blir allt svårare för oss att komma överens med en utveckling som går mot allt mer komplexa tjänster som ställer högre krav på mjuka aspekter. Det är lätt att underskatta hur mycket arbete som krävs för att nå bra överenskommelser där båda parter är nöjda och förväntansnivåer är realistiska.
Tack vare att vi baserar vårt arbete på en sofistikerad och väl beprövad modell så säkerställs kontrakterade överenskommelser som är kompletta och balanserade.

AdobeStock_112468033.jpeg

Optimera era processer

Öka er produktivitet

Det är inte ovanligt att medarbetarna i en organisation tycker att processer är jobbiga och hindrande och processägaren saknar bra argument för att beskriva nyttan.
Att införa processer tar tid och det är en hel del som måste komma på plats innan själva nyttan av processer kan realiseras. Att införa ett processorienterat arbetssätt innebär att se IT-verksamheten ur ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från företagets eller organisationens strategier och verksamhetsprocesser och att säkerställa att roller besätts med ”rätt” person på strategisk, taktisk och operativ nivå. Dessutom behöver definierade och införda processer löpande styras, förvaltas och följas upp för att säkerställa effektivitet och leveransförmåga över tiden.

 
 
Blue Washed Wall

Kontakta oss

Högbergsgatan 36,
116 20 Stockholm, Sweden

+46 70 425 49 35

  • Twitter
  • LinkedIn

Thanks for submitting!